Parkvænget  •  Byparkvej 87 •  2600 Glostrup •  banner_gul_99x32

Introduktion til faglige tilgange og metoder

Nye medarbejdere deltager på en introduktionsdag sammen med Parkvængets udviklingskonsulent og psykolog. På introduktionsdagen får medarbejderne indblik i, hvordan en recoveryunderstøttende praksis tager sig ud på Parkvænget. Derudover får medarbejderne en kort introduktion i systemisk tænkning, der er det grundlæggende fundament, for det rehabiliterende arbejde på Parkvænget.

Introduktionsdagen er en kombination af øvelser, oplæg og refleksion.

Formålet med introduktionen er at nye medarbejdere får viden om konkrete faglige begreber, der via medarbejdernes relationskompetence kan omsættes i praksis.

På introduktionsdagen vil medarbejderne høre om;

  • menneskesynet i en recoveryunderstøttende praksis
  • personlig recovery
  • social recovery
  • fuldstændig (klinisk) recovery
  • forventninger til egen rolle og positionering i recoveryunderstøttende praksis
  • cirkulær tænkning og lineær tænkning
  • begrebsparret multivers og univers
  • relationel kommunikationsteori

Der er en forventning om at nye medarbejdere har orienteret sig i Parkvængets metodehåndbog, inden de deltager i introduktionsdagen - primært afsnittene om recovery og systemisk tænkning.
Link til metodehåndbogen kan findes på forsiden af Parkvængets hjemmeside.

Introduktionsdagen afholdes flere gange årligt, sådan at nye medarbejdere kontinuerligt har mulighed for at få viden om, hvordan det forventes at der arbejdes.


Parkvængets interne uddannelse i teoretiske praksis er for alle enhedsmedarbejdere, der er ansat før 2016.

​Firma

GLOSTRUP KOMMUNE / Parkvænget

CVR: 65120119

Byparkvej 87

2600 Glostrup

Kontakt

​​Tlf.: 42 92 04 62

E-mail: parkvaenget@glostrup.dk

​Glostrup kommune

​Find os