Parkvænget  •  Byparkvej 87 •  2600 Glostrup •  banner_gul_99x32

COVID-håndtering på Parkvænget

​På Parkvænget håndterer vi COVID-pandemien i tæt samarbejde med vores forskellige samarbejdspartnere. Vi følger godt med i pressemøder og skrivelser fra de forskellige styrelser der guider vores handlinger og beslutninger på botilbuddet. 

Parkvænget sundhedsfaglige leder Maiken Pihl gør en kæmpe indsats og holder kontinuerligt Parkvængets medarbejdere og beboere ajour med den nyeste udvikling. 

Gode huskeregler i COVID-tiden

  • Alle besøg er planlagte og foregår enten udendørs i haven eller i Parkvængets café i kælderen
  • Alle besøgende og ansatte bruger mundbind fra de træder ind på Parkvænget
  • Alle personer skal holde 2 mester afstand til hinanden
  • Alle vasker hænder eller spritter hænder når de går ind i et nyt lokale eller forlader et lokale
  • Alle borde og stole sprittes af efter brug
  • Alle lokaler har en angivelse af hvor mange personer der må opholde sig ad gangen i lokalet
  • Alle fællesarealer rengøres flere gange i døgnet
  • Alle unødvendige møder aflyses indtil restriktioner ophører

Ved mistanke om smittet beboer

​Er der mistanke om at en beboer er smittet med COVID-virus, isoleres beboeren i egen bolig og bliver hurtigst muligt testet. Der laves smitteopsporing og relevante nære kontakter orienteres og isoleres. Beboere og medarbejdere kan være nære kontakter, hvis de ikke har overholdt gældende forholdsregler fx 2 meter afstand uden brug af værnemidler. Når en beboer er i isolation opfordres beboeren til at bære mundbind ved enhver kontakt med medarbejderne i boligen. Al kontakt til beboeren skal have relevans og ellers minimeres. 

Der sættes en sluse op foran boligen, sådan at medarbejderne kan iføre sig værnemidler og aftage værnemidler uden at bringe virus videre på enheden til andre beboere. Det er udelukkende enhedsteamet som varetager kontakten med en isoleret beboer - og sikrer at der holdes øje med beboerens trivsel og somatiske status.

Beboeren opfordres til at tage telefonisk kontakt til pårørende og der indhentes samtykke til at medarbejderne kan kontakte beboerens pårørende.

 

​Ved en smittet beboer

​Når der er konstateres smitte hos en beboer på en enhed isoleres hele enheden. Fra enheden er isoleret til den kan genåbnes er det udelukkende teamet på enheden der arbejder på enheden. Alle medarbejdere bruger værnemidler i hele vagten og medarbejderne er især påpasselige, når de skal være i tæt kontakt med en smittet beboer. Parkvængets husassistenter sikrer kontinuerligt rengøring på enheden og arbejder altid på isoleret enhed som de sidste på en vagt sådan at de kan gå direkte til COVID-badefaciliteterne. 

Der er lavet særligt COVID-badefaciliteter i Parkvængets kælder, som bruges af enhedens medarbejdere - og Parkvænget har indkøbt arbejdstøj som alle medarbejderne bruger, sådan at de ikke bringer smitte ud fra enheden. 

Test af alle beboere og medarbejdere ved udbrud

Når der er konstateret smitte på en enhed kontaktes relevante samarbejdspartnere og podning af alle beboere og medarbejdere iværksættes på Parkvænget af uddannet personale. Alle medarbejdere og beboere skal testet hver uge i smitteperioden og have 2 på hinanden negative test før udbruddet kan lukkes.​

​​

Henvisning til test

Ved den mindste mistanke om sygdom henvises medarbejdere til test og anbefales at selv-isolere sig. 

På Parkvænget gør vi os umage med at have en åben og tillidsfuld dialog omkring COVID og dette sikrer at alle medarbejdere er særligt opmærksomme på egen adfærd og hurtigst muligt orienterer, hvis de finder ud af at de fx. har været nær kontakt til en smittet. ​

Kompetenceudvikling af medarbejdere

​Alle medarbejdere er undervist i korrekt brug af værnemidler, herunder på- og aftagning af dragter, visir, masker mv..

Alle medarbejdere er forpligtet til at læse COVID-instruksen, som er udarbejdet til at sikre korrekt håndtering af COVID.   

 

​Firma

GLOSTRUP KOMMUNE / Parkvænget

CVR: 65120119

Byparkvej 87

2600 Glostrup

Kontakt

​​Tlf.: 45117065

E-mail: parkvaenget@glostrup.dk

​Glostrup kommune

​Find os