Parkvænget  •  Byparkvej 87 •  2600 Glostrup •  banner_gul_99x32

Læring, udfoldelse og beskæftigelse; LUB-pakken

Parkvængets Udviklingsteam er gået igang med at kvalificere den helhedsorienterede indsats i forhold til beskæftigelse og uddannelse af beboerne på Parkvænget. Det er udmundet i udviklingen af LUB-pakken til beboere i beskæftigelse. LUB er en forkortelse for;

  • ​Læring (L)
  • Udfoldelse (U)
  • Beskæftigelse (B)

Læring - kompetenceudvikling i øjenhøjde

Udviklingsteamets bud på læring i LUB-pakken er en peeruddannelse, udviklet af lønnet og ulønnede peers i samarbejde med Udviklingsteamets faglige koordinator. 

Peeruddannelsen fokuserer på temaer fra CHIME (forbundethed, håb, identitet, mening og empowerment), der understøtter personlig recovery. Derudover fokuserer uddannelsen på forskellige beskæftigelses rettede dilemmaer, som kan opstå når man har været væk fra arbejdsmarkedet i længere tid. 


De første undervisningsdage finder sted i april 2020. 

Udfoldelse - hverdagsmotion et fokus på mental og fysisk sundhed

Udviklingsteamets bud på udfoldelse i LUB-pakken er et fokus på mental og fysisk sundhed. Som led i beskæftigelse på Parkvænget tilbydes alle ansatte at kunne deltage 1 times daglig bevægelse med Parkvængets aktivitetsmentor og mindfullness instruktør. Ambitionen omkring hverdagsmotion skal ses i sammenhæng med viden om daglig bevægelse, som en forebyggende indsats mod symptomer på psykisk sygdom. Derudover har Parkvænget et ønske om, at blive idrætscertificeret i 2021. 

Beskæftigelse - fra kanten af arbejdsmarkedet til centrum i fællesskaber

​Udviklingsteamets bud på beskæftigelse i LUB-pakken er en bevægelse fra passiv forsørgelse til aktiv bidragsyder med individuel støtte. Fokus på arbejdspakker og konkrete målsætninger skaber tilsammen en naturlig håndsrækning til mennesker, der ønsker at bidrage med deres viden, kunnen og erfaringer i sociale arbejdsfællesskaber.

​Firma

GLOSTRUP KOMMUNE / Parkvænget

CVR: 65120119

Byparkvej 87

2600 Glostrup

Kontakt

​​Tlf.: 42 92 04 62

E-mail: parkvaenget@glostrup.dk

​Glostrup kommune

​Find os