Parkvænget  •  Byparkvej 87 •  2600 Glostrup •  banner_gul_99x32

​Når din arbejdskraft er ønsket, ventet og nødvendig

Parkvænget har et beskyttet værksted, der tilbyder beskyttet beskæftigelse efter lov om Social Service §103 til førtidspensionister og kontanthjælpsmodtagere. Tilbuddet skal visiteres af din sagsbehandler.

Det beskyttede værksted tilbyder meningsfuldt arbejde i trygge rammer, med tæt og grundig oplæring og støtte til arbejdsopgaver efter behov. Forudsætninger for at få beskæftigelse i værkstedet, er at du er fysisk mobil, da medarbejderne ofte har udekørende opgaver i firmabil, samt arbejdsopgaver af varierende fysisk karakter.

Du skal minimum kunne arbejde 4 timer om dagen for at arbejde i værkstedet.

Fokus på trivsel og samarbejde

Det skal også være sjovt og rart at gå på arbejde. Derfor gør vi meget ud af, at hyggelig og uformel tone, mens vi arbejder. Der er altid plads til et godt grin og nogle gode snakke. Når vi er ude og køre, tager vi ofte frokosten i det fri, hvis vejret ellers tillader det.

Værkstedets bidrag til lokalområdet

​Det beskyttede værksted tilbyder hjælp organisationer i Glostrup Kommune med praktiske opgaver. Værkstedsmedarbejderne arbejder fx på Glostrup Festival, Glostrup Børne festival, ved Glostrup Park Stafet eller når Parkvænget arrangerer fælles idrætsdage for vestegnskommuner.

Arbejdspakker

Sammen med værkstedsleder Martin finder du opgaver der passer til dig og din arbejdsevne. Du kan både arbejde i teams og få individuelle opgaver, hvis du vil det. 

Gartneropgaver

Disse opgaver indeholder bl.a. græsslåning, klipning af buske, hækklipning, bortkørsel af haveaffald, samt fjernelse af ukrudt på sten belægninger.

Træhåndværk

Når der arbejdes med træ, kan opgaverne være reparation af legetøj fra institutioner, reparation af kryber fra vuggestuerne, renovation af havemøbler og bordebænkesæt i kommunen, maling og af reparationer af plankeværk.

Maleropgaver

Det kan eksempelvis være maling af hegn, maling af bord/bænkesæt og maling af børnetaburetter fra institutionerne.

Reparation af børneinstitutioners legetøj og cykler

Værkstedet tilbyder mindre reparationer af cykler, mooncars og div. legetøj for Glostrup Kommunes institutioner. Det kan f.eks være udskiftning af hjul, og andre reservedele. 

Flytteopgaver

Medarbejderne hjælper bl.a. Glostrup ejendomme med mindre flytteopgaver, samt ved institutioner når de skal flytte inventar.

Kørsel af storskrald

Medarbejderne hjælper institutioner og andre tilbud i kommunen med at komme af med storskrald, som

vi kører på genbrugsstationen for dem.

Forefaldende opgaver

Det kan bl.a.ophængning af skraldespandsholdere, sæbebeholdere, hylder og mange andre mindre håndværkeropgaver, og småreparationer.

Visitation via sagsbehandler

Når du vil arbejde på det beskyttede værksted er det din sagsbehandler du skal tale med. Det beskyttede værksted er et tilbud som ikke er en del af Parkvængets botilbud og derfor skal du visiteres til ydelsen.

Kontakt udviklingsleder Gitte Jensen; gitte.j@glostrup.dk eller værkstedsleder Martin Petersen; martin.petersen@glostrup.dk 

​Parkteam - De praktiske hjælpere

Læs artikel her

​Firma

GLOSTRUP KOMMUNE / Parkvænget

CVR: 65120119

Byparkvej 87

2600 Glostrup

Kontakt

​​Tlf.: 45117065

E-mail: parkvaenget@glostrup.dk

​Glostrup kommune

​Find os