Kurser og forløb for beboere

Styr livet kursus

Parkvænget afholder i efteråret et Styr livet kursus for beboere og medarbejdere. 

På kurset tages der udgangspunkt i arbejdsbogen 'Styr livet med personcentreret planlægning' som botilbuddet Slotsvænget har udarbejdet. Parkvængets kursus har 9 kursusdage med forskellige temaer, som hvert makkerpar drøfter sammen. 

Kursus og CURA

Som et lille tvist på kurset i år, kobles 'Håbets sti' til beboerens personlige recovery-mål, der skrives ind i  CURA (Parkvængets dokumentationssystem). 

Flere af øvelserne indeholder også beboerens beskrivelse  af egen trivsel, mestring og udfordringer, som kan indgå i den hverdagshabituelle beskrivelse af beboeren. 

Hvad er styr livet?

​Styr Livet kurset er oprindeligt udarbejdet og afholdt af botilbuddet Slotsvænget, der ligger i Lyngby-Tårbæk Kommune. Tidligere har både beboere og medarbejdere fra Parkvænget deltaget i Slotsvængets kurser med stor succes.

Hvem kan have gavn af et styr livet kursus?

Styr Livet kurset henvender sig til dig, der ønsker at komme videre i dit liv. Det handler primært om at få kontrol over eget liv og finde glemte drømme og ønsker frem, og arbejde målrettet på at nå dem.

Kurset er inspireret af den narrative metode, hvor historier er i centrum. På kurset tages der udgangspunkt i det liv, som du lever. Det vil sige, at din nuværende livssituation drøftes, dine styrker og ressourcer italesættes, og vi taler om hvad der kan være svært i livet.

Håbets sti - et planlægningsværktøj

Derefter laves en personlig plan ud fra ”Håbet Sti”, som du kan arbejde videre med efter endt kursus. Alle øvelserne på kurset kan bruges i forhold til dine indsatsmål og delmål og være med til at beskrive ønsker og drømme for fremtiden for dig.

Makkerpar på kurset

Du vælger selv din medspiller (makker), og de personlige oplevelser som I taler om bliver imellem jer. Der har været mulighed for at dele oplevelserne med de andre deltagere på kurset, men det har ikke været et krav. Kurset er bygget op omkring 9 temaer, der hver især knytter an til ”Håbet Sti” - et personligt planlægningsværktøj.

På hver kursusgang diskuteres ét tema og alle arbejder med individuelle øvelser sammen med deres medspiller. Vi arbejder fx med ”livslinjen” og livshistorier, med ”den perfekte fødselsdag” og ”den perfekte lykke” og drømme, med relationer og ”det sociale kort” og til sidste med ”Håbets sti”.