Medindflydelse og ​medbestemmelse

Brugerinddragelse på Parkvænget handler om, at du er med til at forme indsatser og tilbud i hverdagen. Reel brugerinddragelse er mere end gode intentioner og smukke ord. At blive inddraget og få indflydelse kræver fokus på rummelighed, inklusion og medborgerskab. Brugerinddragelse kan ikke lade sig gøre, hvis ikke der arbejdes med at skabes fælles refleksion, eftertænksomhed og dialog.

Beboerrådet - beboernes medbestemmelse

Beboerrådet mødes sammen med udviklingsleder flere gange om året og drøfter relevante temaer. Samtalerne kan både handle om Parkvængets drifts- og Udviklingsaftale, Socialtilsynets kvalitetstemaer, håndtering af vold, orientering om nye tiltag.

Brugerinddragelse – i praksis

På Parkvænget gøres der hele tiden op med vanetænkningen. Automatpiloten er erstattet af betydningsfulde møder mellem mennesker, der respekterer og betyder noget for hinanden. Brugerinddragelse handler om at være nysgerrig og undersøgende og åbne overfor forskellige perspektiver på det levede liv.

Brugerinddragelse handler fx om at:

 • drøfte din livskvalitet
 • drøfte din lyst og evne til at deltage i demokratiske samarbejdsprocesser
 • drøfte nye måder at opbygge din selvtillid og dit selvværd
 • drøfte empowerment
 • drøfte sproget magt og betydning i samtaler
 • drøfte mulighed for af-institutionalisering
 • drøfte medborgerskab

Brugerinddragelse - et møde mellem mennesker

 • Beboerråd
 • Beboermøder
 • Arbejdsgrupper
 • Projektgrupper
 • Kurser og undervisning
 • Netværksgrupper
 • Ansættelsessamtaler