Medindflydelse og ​medbestemmelse

Brugerinddragelse på Parkvænget handler om, at du er med til at forme indsatser og tilbud i hverdagen. Reel brugerinddragelse er mere end gode intentioner og smukke ord. At blive inddraget og få indflydelse kræver fokus på rummelighed, inklusion og medborgerskab. Brugerinddragelse kan ikke lade sig gøre, hvis ikke der arbejdes med at skabes fælles refleksion, eftertænksomhed og dialog.

Beboerrådet - beboernes medbestemmelse

Beboerrådet mødes sammen med udviklingsleder en gang om måneden og drøfter relevante temaer. Samtalerne kan både handle om Parkvængets drifts- og Udviklingsaftale, Socialtilsynets kvalitetstemaer, håndtering af vold, orientering om nye tiltag.

Brugerinddragelse – i praksis

På Parkvænget gøres der hele tiden op med vanetænkningen. Automatpiloten er erstattet af betydningsfulde møder mellem mennesker, der respekterer og betyder noget for hinanden. Brugerinddragelse handler om at være nysgerrig og undersøgende og åbne overfor forskellige perspektiver på det levede liv.

Brugerinddragelse handler fx om at:

 • drøfte din livskvalitet
 • drøfte din lyst og evne til at deltage i demokratiske samarbejdsprocesser
 • drøfte nye måder at opbygge din selvtillid og dit selvværd
 • drøfte empowerment
 • drøfte sproget magt og betydning i samtaler
 • drøfte mulighed for af-institutionalisering
 • drøfte medborgerskab

Brugerinddragelse - et møde mellem mennesker

 • Beboerråd
 • Beboermøder
 • Arbejdsgrupper
 • Projektgrupper
 • Kurser og undervisning
 • Netværksgrupper
 • Ansættelsessamtaler

​Kunstprojekt mellem Kunstfarten og Parkvænget

Jan Friis, ejer af Kunstfarten, har indgået et samarbejde med Parkvængets beboere og medarbejdere. Projektet kommer til at vare flere år, hvor beboere og medarbejdere i samarbejde med Jan Friis udsmykker Parkvængets fællesarealer med beboernes egen kunst.

Jan Friis vil i første omgang introducere beboere og medarbejdere til fotograferingens håndværk og samtidigt sætte spot på beboernes viden og indsigt om Parkvænget, som et godt sted at bo og leve.

Via beboernes egne billeder og forskellige kunst udtryk komponeres forskellige fotomontager, som kan vise Parkvænget fra sin smukkeste side.

Aktivitetsmentor og udviklingsleder er koblet til projektet som afholdes i Parkvængets kreative værksted.