Parkvænget  •  Byparkvej 87 •  2600 Glostrup •  banner_gul_99x32

​Parkvænget og Kunstfarten indleder samarbejde

Parkvængets beboere og medarbejdere har inviteret Jan Friis fra Kunstfarten til et samarbejde omkring udsmykning af Parkvænget. Projektet kommer til at forløb hen over flere år og de første spæde skridt i retning af at nytænke Parkvængets omgivelser, bliver nye skilte ved botilbuddets indgangspartier.

Jan har allerede været på besøg på Parkvænget og talt med flere beboere og medarbejdere. Ved de indledende møder, har han taget sig tid til at studere Parkvængets omgivelser, for at finde steder på fællesarealerne, som kan fornyes med beboernes egen kunst.

Ideerne er mange; temaer med fisk, vand og koral. Billeder af skov og dyr, der integreres i bygningernes eksisterende vægge og rum. Lyskasser der kaster nyt lys på uventede vægge og redigerede billeder, fx af beboere og medarbejdere, hvor kun konjekturer af personernes skikkelser kan genkendes. Som bekendt med kunst er det kun fantasien, der sætter grænser.

Projektet har både et æstetisk og en recoveryunderstøttende orientering. Det æstetiske perspektiv handler om, at Parkvængets omgivelser og fællesarealer udstråler modernitet og samtidigt tager sit udspring i beboernes kreative processer. Det recoveryorienterede perspektiv handler om muligheden for at træde ud af rollen som psykisk syg, og ind i rollen som en aktiv medborger, der har indflydelse på eget hjem. At være et skabende menneske.

Parkvængets medarbejdere har gode erfaringer med, at der sker noget særligt i sociale fællesskaber, når mennesker mødes og lader de innovative tanker og idéer få plads. Dels ved den anerkendelse, det er at andre værdsætter ens kunst, og dels ved at nyde processen med udformningen, sammen med andre.

Projektet startes så småt op efter sommerferien, hvor beboere og medarbejdere vil kunne møde Jan Friis på botilbuddet. Han vil fx deltage i forskellige planlagte ture med beboerne sammen med Parkvængets aktivitetsmentor. På disse ture tager beboerne billeder, som Jan Friis efterfølgende bearbejder. Det endelige resultat af den samskabende proces, fremviser Jan Friis til de deltagende beboere i slutningen af året.

Jan Friis er i værkstedet hver fredag i foråret .

​Firma

GLOSTRUP KOMMUNE / Parkvænget

CVR: 65120119

Byparkvej 87

2600 Glostrup

Kontakt

​​Tlf.: 42 92 04 62

E-mail: parkvaenget@glostrup.dk

​Glostrup kommune

​Find os