Samarbejde

 

 

Ved indflytning i en midlertidig bolig afholdes en indledende samtale, hvor kommende beboer, medarbejder og sagsbehandler afklarer og præciserer, hvad formålet med opholdet er. Derefter fastlægges de konkrete mål, der skal arbejdes med. 

Når opholdet på Parkvænget er midlertidigt, vil de mål der arbejdes med være specifikke, målbare, gensidigt accepteret, realistiske og tidsafgrænsede. Det er en nødvendighed når opholdet er af kort varighed.

Målene der arbejdes med, skal senest fastlægges under den indledende samtale med sagsbehandler, beboer og medarbejder.

Parkvængets medarbejdere prioriterer et tæt samarbejde mellem beboer, evt. netværk og sagsbehandler for at indfri de opstillede mål for det midlertidige ophold. Medarbejdernes erfaringer viser, at planlagte møder mellem medarbejder, beboer og sagsbehandler højner kvaliteten og den fælles forståelse af indsatsen under opholdet på Parkvænget.
Midtvejs i opholdet afholdes et evalueringsmøde, hvor beboer, medarbejder og sagsbehandler evaluerer arbejdet med de opstillede mål. Sammen afklarer parterne, hvad beboer og medarbejder skal arbejde videre med i den resterende del af opholdet. Ved midtvejsevalueringen tages der blandt andet stilling til, hvorvidt Parkvængets medarbejdere skal etablere efterværn efter endt ophold i bolig.
Ved opholdet afslutning evaluerer beboer og eksterne samarbejdspartnere opholdet via spørgeskemaer. Spørgeskemaerne bruges til at kvalificere medarbejdernes fremtidige arbejde med de midlertidige boliger. 

Det er ikke alle beboere i de midlertidige boliger, der er tilknyttet en behandlende psykiater. Inden indflytning skal medarbejdere og beboere derfor lave en individuel aftale omkring hjælp og støtte til medicinsk behandling.
Parkvængets medarbejdere har gode erfaringer med at få talt grundigt om forventninger til støtte og hjælp til medicinsk behandling.

 
Cookies
Denne hjemmeside
anvender cookies. Disse
bruges til trafikmåling og
besøgsstatistik.

Hvis du klikker videre på hjemmesiden,
accepterer du samtidig
vores brug af cookies.

Læs mere
Parkvænget, Byparkvej 87, 2600 Glostrup, Tlf. 45 11 70 65