Nye medarbejdere


Bliver en medarbejder indkaldt til jobsamtale, kan medarbejderen efter samtalen regne med at blive vist rundt af en beboer. Parkvænget prioriterer denne form for introduktion af evt. kommende medarbejdere, dels fordi det giver medarbejderne mulighed for at hilse på beboerne og dels giver beboerne mulighed for at se og opleve, hvem medarbejderen er som person.

Beboernes oplevelse af medarbejderen indgår i den samlede vurdering af medarbejderens egnethed til at være ansat i huset.

Før jobstart:
 • Der sendes ansættelsespapirer, velkomstbrev og introduktionsprogram til den nye medarbejder.
 • Der inviteres til evt. besøg eller deltagelse i arrangementer før starttidspunkt.

Ved jobstart:
Ved ansættelsens begyndelse gennemgår alle nye medarbejdere en 14 dages introduktion:

Hver introduktion til Parkvænget betragtes som en investering, hvor målet er at den nye medarbejder hurtigt føler sig hjemme i sit eget område og får kendskab til resten af huset. Introduktionen skal medvirke til, at den nye medarbejder bliver i stand til at udføre de forventede arbejdsopgaver, som er beskrevet i jobprofilen.

 • Introduktionsprogrammet starter med velkomst i den nyansattes team.
 • Det tilstræbes, at introduktionen ligger om dagen. Ansatte i nattjeneste skal minimum 2 dage i dagarbejde.
 • Alle områder i Parkvængets introduktionsprogram gennemgås
 • Den nyansatte taler med den nærmeste leder om den første uges forløb og om her og nu forventninger
 • MED udvalgsrepræsentanter og AMR repræsentanter præsenteres
 • Parkvængets AU-team præsenteres
 • Ledergruppen præsenteres
 • Den nyansatte skal være introduceret til det øvrige hus indenfor den første måned
Indenfor de 3 måneders prøvetid:
 • Nærmeste leder afholder evalueringssamtale efter 6 uger med den nyansatte.
 • Dette gentages lige inden udløbet af de 3 måneders prøvetid.
 • Medarbejder er præsenteret for Parkvængets faglige tilgange og metoder via introduktionsdag

  Samtalerne fokuseres på, hvordan introduktionen har været og hvordan jobtilfredsheden er, set både fra husets og den nye medarbejders side.

Beboerne er så vidt muligt med til ansættelsessamtalerne.

Cookies
Denne hjemmeside
anvender cookies. Disse
bruges til trafikmåling og
besøgsstatistik.

Hvis du klikker videre på hjemmesiden,
accepterer du samtidig
vores brug af cookies.

Læs mere
Parkvænget, Byparkvej 87, 2600 Glostrup, Tlf. 45 11 70 65