Hvem bor i Parkvænget?


Botilbuddet henvender sig til voksne med alvorlige psykiatriske problemstillinger, som har brug for daglig støtte til at genvinde funktioner eller udvikle nye. Via samtale med medarbejderne tager beboerne stilling til, hvad hverdagen skal indeholde og hvad fremtiden skal bestå af.

Parkvænget arbejder efter lov om social service § 81 som formålsbestemmelse, hvor der skal tilbydes en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer.

Formålet med indsatsen er:

1) at forebygge, at problemerne for den enkelte forværres,

2) at forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion samt udviklingsmuligheder,

3) at forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, behandling, omsorg og pleje og 

4) at yde en helhedsorienteret indsats med servicetilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter denne lov.

Parkvænget tilbyder derfor forskellige rehabiliteringsydelser i form af pædagogiske tiltag, som beboerne selv vælger. Disse ydelser kan være tilbud om selvhjælpsgrupper, personcentreret planlægning, individuelle handleplaner, deltagelse i udvalg og/ eller fysiske aktiviteter m.v..
§ 108
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.
§ 107
Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det.
Cookies
Denne hjemmeside
anvender cookies. Disse
bruges til trafikmåling og
besøgsstatistik.

Hvis du klikker videre på hjemmesiden,
accepterer du samtidig
vores brug af cookies.

Læs mere
Parkvænget, Byparkvej 87, 2600 Glostrup, Tlf. 45 11 70 65