Sådan arbejder medarbejderne

Parkvængets medarbejdere arbejder rehabiliterende og har fokus på at skabe en recoveryunderstøttende praksis.
Rehabilitering – et samarbede
I Parkvænget arbejder medarbejderne rehabiliterende. Det betyder, at den psykosociale indsats altid er et samarbejde mellem beboer og medarbejder. Det konkrete rehabiliteringsforløb planlægges bl.a. via beboerens personlige handleplan.

Rehabilitering – fokus på den enkelte
Personer med et psykosocialt handicap har ikke nødvendigvis de samme udfordringer i livet. I Parkvænget planlægges alle rehabiliteringsforløb med et individuelt fokus. Det er beboeren og dennes personlige mål der er i centrum. Nøgleordene er mening i livet, mestring af livet og nytænkning af livet.

Rehabilitering – et tværfagligt samarbejde
Parkvænget har ansat forskellige fagprofessionelle medarbejdere. På enhederne arbejder f.eks. social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, pædagoger og ergoterapeuter. Det er et grundvilkår for alle medarbejdere, at de arbejder med at skabe udviklingsstøttende relationer. At arbejde relationelt betyder, at medarbejderne er nysgerrige og undersøgende i forhold til beboernes ønsker og perspektiver på eget liv.
Alle medarbejdere på Parkvænget arbejder ud fra en bio-psyko-social forståelse af mennesket. Det betyder, at psykiske kriser skal håndteres i samarbejde med beboeren og dennes relationer. Medarbejderne er bevidste om at en psykisk lidelse ikke er kronisk og kun bundet til det enkelte menneske, men betinget af personen selv, dennes relationer og samfundsmæssige faktorer, fx inklusion.
Rehabilitering i hverdagen
Rehabilitering på Parkvænget tager udgangspunkt i beboerens personlige mål og mestring af livet. Rammen omkring samarbejdet er planlagte og målrettede aktiviteter, der kan justeres og altid evalueres efter en tidsbestemt periode.

Parkvænget tilbyder blandt andet:
 • Psykoedukation
 • ADL-træning
 • NADA (øreakupunktur)
 • Sanserum
 • Motivationssamtaler
 • Personcentreret udviklingsforløb
 • Marte Meo forløb
 • Beskæftigelse
 • Fysisk aktivitet
 • Musik og kunst
 • Kurser og uddannelse
 • Selvhjælpsgrupper
 • Psykologsamtaler
 • Projektdeltagelse
 • Seksualvejledning
 • Efterværn
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cookies
Denne hjemmeside
anvender cookies. Disse
bruges til trafikmåling og
besøgsstatistik.

Hvis du klikker videre på hjemmesiden,
accepterer du samtidig
vores brug af cookies.

Læs mere
Parkvænget, Byparkvej 87, 2600 Glostrup, Tlf. 45 11 70 65