Parkvængets interne uddannelse i teoretisk praksis

Parkvængets udviklingskonsulent og psykolog har udarbejdet en intern uddannelse til enhedsmedarbejderne på botilbuddet. Uddannelsen består af et introduktionsmøde og 11 kursusgange og forløber over 6 måneder.

Uddannelsen afsluttes med en individuel skriftlig opgave, som skal godkendes af en ekstern censor. 

Læs informationsfolder til Parkvængets interne uddannelse i teoretisk praksis som PDF her
Formålet med Parkvængets interne uddannelse i teoretisk praksis er, at medarbejderne får et fælles fagligt fundament, der knytter an til en recoveryunderstøttende praksis.

Da recovery er et menneskesyn, kan medarbejderne forvente at få viden om udvalgte metodiske greb fra tilgange og metoder, der har samme menneskesyn som en recoveryunderstøttende praksis. 

Medarbejderne arbejder via uddannelsen med:

 • anerkendende teori
 • systemisk teori
 • narrativ teori
 • løsningsfokuseret teori
 • åben dialog
 • motivationssamtale (MI)
 • praksisfortælling som metodisk redskab
 • studie refleksionsmodel som metodisk redskab
Ambitionen med uddannelsen er at understøtte transformative læreprocesser, hvor teori og praksis bliver omsat til brugbare kompetencer i hverdagen. Derfor er uddannelsen bygget sådan op, at medarbejderne får teoretisk viden om formiddagen og kobler denne viden til praksisfortællinger der beskriver hverdagen, om eftermiddagen. 

 

Kontakt projektleder og udviklingskonsulent Gitte Jensen for yderligere information om uddannelsen.

Mail:
gitte.j@glostrup.dk
Social- og
Sundhedsassistent Randi fortæller om, hvordan hun bruger viden fra Parkvængets interne uddannelse i hverdagen

Læs artikel her
De praksisfortællinger, som medarbejderne arbejder med under hele uddannelsen, indgår som en del af den individuelle opgave, som medarbejderne skal aflevere.

Medarbejdernes intentioner og tavse viden i deres daglige arbejde tales frem via refleksion over praksisfortællinger og skaber rum for nye måder at handle på i forhold til beboerne. Det er via refleksion over praksisfortællinger at nye erkendelser og ny viden kan opstå.  
For at skabe refleksion over egen praksis, må der skabes en refleksiv distance og det hjælper uddannelsens studierefleksionsmodel med til. Modellen er udviklet til uddannelsen og har fokus på at skabe et anerkendende læringsrum, hvor metodiske greb som bevidning, perspektiver og nye handlemuligheder er i fokus.

Studierefleksionsmodellen hjælper også medarbejderne med at vælge de læringsmål, som de skal skrive opgave om.  

Læringsmål til uddannelsen
Til hver kursusgang er der udarbejdet 2-3 læringsmål, som medarbejderne skal strukturere deres opgaveskrivning omkring. 
Hvert læringsmål er et fagligt begreb, som medarbejderne kan gå direkte ud og afprøve i praksis.

Læringsmålene er udviklet sådan, at de hjælper medarbejderne med at komme rundt om 4 forskellige læringsniveauer, hvor medarbejderne bevæger sig fra at beskrive begreber til at begrunde brug af begreber, til afprøvning af begreber og sidst til refleksion over egen læring via arbejdet med begreberne.  
Social- og Sundhedsassistent Tina Raun fortæller om, hvordan hun bruger viden fra Parkvængets interne uddannelse i hverdagen

Læs artikel her
Litteraturliste til kompendium til den interne uddannelse

Læs litteraturliste her
Supplerende litteratur
Der er til den interne uddannelse udvalgt en grundbog og samlet et kompendium, som medarbejderne får udleveret på uddannelsen.

Det er forventet at medarbejderne har læst relevant litteratur til hver kursusgang og medarbejderne får ved uddannelsens begyndelse udleveret en læsevejledning, de kan bruge til formålet.  
 
Skriftlige vejledninger 
Der er udarbejdet forskellige vejledninger til medarbejderne, der deltager på uddannelsen. Vejledningerne har til formål at guide medarbejderne i deres læringsproces på uddannelsen:

 • vejledning til formalia
 • vejledning til praksisfortælling
 • vejledning til studie refleksionsmodel
 • vejledning til individuel opgave

Cookies
Denne hjemmeside
anvender cookies. Disse
bruges til trafikmåling og
besøgsstatistik.

Hvis du klikker videre på hjemmesiden,
accepterer du samtidig
vores brug af cookies.

Læs mere
Parkvænget, Byparkvej 87, 2600 Glostrup, Tlf. 45 11 70 65