Litteratur til inspiration:


Bøger om stemmehøring:

Coleman, Ron & Smith, Mike: Stemmehøring – fra offer til sejrherre, PsykoVision, Søborg, 2006. En arbejdsbog der indeholder en række praktiske redskaber, til at arbejde med og få kontrol over sine stemmer.

Romme, Marius & Escher, Sandra: Giv stemmerne mening, Academica, København, 2007. En håndbog for mennesker der hører stemmer. Der er fokus på at finde sammenhænge mellem stemmerne og livshistorien.

Romme, Marius & Escher, Sandra: At leve med stemmer, PsykoVision, Søborg, 2010. Det vigtige budskab er, at stemmerne skal forstås og accepteres. Bogen indeholder desuden 50 recoveryhistorier.
Bøger om  tilgange og metoder:


Hummelvoll, Jan Kåre: Helt - ikke stykkevis og delt. Hans Reitzels Forlag, 1997. Lærebog i psykiatrisk sygepleje.

Jensen, Pernille, 2004: Recovery på dansk, Systime Acadmic

Jørgensen, Kim (red.): Kommunikation - for sundhedsprofessionelle.  Gads Forlag, 2012.

Kaaber, Alette m.fl.: Styr livet med personcentreret planlægning, Slotsvænget, Lyngby, 2010. Bogen viser en vej til at gøre sig klart hvor man skal hen i sit liv og hvordan man kommer der hen. En meget anvendelig bog.

Kongaggard, Tøfting, Leif 2016: Multiteoretisk praksis i socialt arbejde, Samfundslitteratur

Holmgren, Anette 2010:
Fra terapi til pædagogik, en brugsbog i naarativ praksis, Hans Reitzels Forlag

Roepstorff, Solveig & Valter, Lisette 2012: Kontaktperson, at arbejde med og for mennesker med sindslidelser, Hans Reitzels Forlag

Simonsen, Erik & Møhl, Bo: Grundbog i Psykiatri, Hans Reitzels forlag, København, 2010. En fremstilling af alle lidelser i ICD-10 og deres behandling. Fremstillingen følger de nyeste retningslinjer.

Smith, Mike: Førstehjælp ved psykoser, PsykoVision, Søborg, 2009. En yderst praktisk og anvendelig bog med mange redskaber og metoder der kan hjælpe især mennesker der hører stemmer.

Storgård, Peter & Metner, Lene 2014: KRAP - kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik, Dafolo

Topor, Alain: At komme sig – et litteraturstudie, Videnscenter for socialpsykiatri, 2002. Topor, har samlet omfattende dokumentation for mulighederne for at komme sig, i denne bog.

Topor, Alain: Vendepunkter, Videnscenter for socialpsykiatri, 2002. Fem mennesker, der er kommet sig efter sindslidelser, fortæller hvad der har været afgørende for, at de er kommet sig.


Bøger om personlige beretninger:

Lauveng, Arnhild: I morgen var jeg altid en løve, Akademisk Forlag, København, 2008. En stærk personlig beretning om at komme ind i en alvorlig sindslidelse og at komme ud på den anden side.

Lauveng, Arnhild: Unyttig som en rose, Akademisk Forlag, København, 2009. Med udgangspunkt i personlige erfaringer, fremfører Lauveng det budskab, at det der ikke er nyttigt ofte er afgørende for at komme sig.


Bøger om psykofarmaka:

Gerlach, Jes: Psykofarmaka - Behandling af psykiske lidelser med nervemedicin, PsykiatriFondens Forlag, 2002. En lettilgængelig bog om nerve- og sovemedicin.

Olsen, Inge: Farmakologi, Munksgaard Danmark, 2010. Overskuelig beskrivelse af den almene farmakologi.

Cookies
Denne hjemmeside
anvender cookies. Disse
bruges til trafikmåling og
besøgsstatistik.

Hvis du klikker videre på hjemmesiden,
accepterer du samtidig
vores brug af cookies.

Læs mere
Parkvænget, Byparkvej 87, 2600 Glostrup, Tlf. 45 11 70 65