Hvad er recovery?


Recovery betyder at komme sig og få det bedre. Det er en personlig proces for det enkelte menneske.

”Recovery er en proces, en måde at leve på, en holdning og en måde at møde hverdagens udfordringer på. Det er ikke en fuldstændig lineær proces. Nogle gange er vores kurs uberegnelig, og vi snubler, glider tilbage, omgrupperer og begynder igen….Det afgørende er at møde de udfordringer, handicappet sætter, og at genetablere en ny og værdifuld følelse af integritet, håbet om at leve, arbejde og elske i et samfund, som man kan give sit betydningsfulde bidrag til.”
Deegan, 1998 (oversat af Pernille Jensen, 2008)

Recovery – at komme sig
Recovery er ikke en bestemt behandlingstilgang eller en professionel metode. Begrebet er opstået fordi mennesker kommer sig fra alvorlige psykiatriske diagnoser, og fordi der er evidens for, at psykiske lidelser ikke er kroniske.
At lave en social indsats, der er recoveryorienteret, er ikke enkelt. Det er et samspil mellem individuelle, relationelle og samfundsmæssige faktorer.

Hvad kan fremme recovery?
  • Håb og viden om, at det er muligt at komme sig fra en alvorlig psykisk lidelse
  • Selvbestemmelse og retten til at tage vigtige beslutninger i eget liv
  • At andre lytter og tager de levede erfaringer alvorligt
  • Fokus på mestring af hverdagslivet
  • At bevare og vedholde kontakt til nære relationer
  • Adgang til materielle ressourcer
  • Inklusion i samfundet
Recovery – fokus på den enkelte
De personcentrerede faktorer handler om, at kunne holde processens kompleksitet ud. Der er ingen garantier for succes, og ofte må personer med alvorlige kriser lære nyt, blive klogere og ændre kurs mange gange undervejs i deres recoveryproces.

Der er mange måder at komme sig på! I Parkvænget er det blandt andet medarbejdernes opgave, at støtte og hjælpe beboerne med at være i egen recoveryproces.

Recovery – fokus på relationer
Vedholdende og langvarig kontakt til f.eks. pårørende, venner eller professionelle er en vigtig relationel faktor. Det er altafgørende at bevare eller opbygge nære relationer til andre. Personer i krise forbliver ikke i krise, men vender tilbage til hverdagen og dagligdagens aktiviteter.

I Parkvænget er der fokus på mestringen af hverdagslivet. Medarbejderne hjælper med at sætte ord på og dokumentere de små sejre. Hvert skridt tæller. Beboere og medarbejdere arbejder sammen om at bevare troen på at komme sig. Øvelsen består i at blive ved, holde fast og holde ud.

Recovery – fokus på inklusion
At personen selv, og de mennesker de omgås, har betydning for at få det bedre, er indlysende. Adgangen til bolig, arbejdsmarked og velfærdsydelser har også en betydning i forhold til recovery. At blive taget ud af sin kontekst og sin kendte hverdag kan være svært, at komme tilbage til hverdagslivet kræver hårdt arbejde og mulighed for inklusion.

I Parkvænget samarbejder beboere og medarbejdere om at reintegrere beboerne i lokalsamfundet. Det kan handle om at få et arbejde, bruge kommunens faciliteter og skabe relationer til personer udenfor Parkvænget.
Fuldstændig recovery er:

At personen ikke fremviser nogen symptomer på sin tidligere diagnose, ikke modtager nogen form for behandling eller støtte og lever et almindeligt socialt liv.
Social recovery er:

At personen ganske vist stadig kan opvise visse symptomer, men at disse ikke udgør nogen forhindring for ham/hende. Der kan også forekomme visse former for behandling og støtte. Der må dog ikke være tale om indlæggelse på et psykiatrisk hospital i løbet af de seneste to år. Og personen må også leve et almindeligt liv.
Cookies
Denne hjemmeside
anvender cookies. Disse
bruges til trafikmåling og
besøgsstatistik.

Hvis du klikker videre på hjemmesiden,
accepterer du samtidig
vores brug af cookies.

Læs mere
Parkvænget, Byparkvej 87, 2600 Glostrup, Tlf. 45 11 70 65